TEKUN - Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 06/12/2023

 • Skim Pembiayaan Tekun Mobilepreneur 4.0 adalah sebuah skim pembiayaan di bawah Belanjawan 2024 yang disediakan oleh TEKUN Nasional (TEKUN), sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) 

 • Skim pembiayaan berasaskan Tawarruq ini adalah merupakan kesinambungan kepada Program TEKUN Mobilepreneur 1.0, 2.0 & 3.0 yang telah dilaksanakan sebelum ini khusus untuk usahawan perkhidmatan penghantaran menggunakan motosikal seperti Rider Foodpanda, Grab Food, Lalamove dll bagi tujuan berikut: 

 

 1. Pembelian motosikal 

 2. Baik pulih motosikal 

 3. Modal pusingan

   

 • Berikut adalah maklumat kemudahan pembiayaan tersebut: 

 

PerkaraKeterangan

Jumlah Pinjaman: 

i) Baik Pulih Motosikal & Modal Pusingan 

ii) Pembelian Motosikal 

 

 • RM1,000.00 – RM5,000 sahaja 
 • RM1,000 – RM10,000 sahaja 
Tempoh Bayaran Balik
 •  Sehingga 36 bulan @ 3 tahun 
Kadar Keuntungan
 •  4% setahun 
Simpanan
 •  5% daripada nilai pembiayaan setiap tahun 

 

Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

TEKUN Nasional
Telipon

TELEFON

03-9059 8888

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda