Pesara
Terdapat 3 penanda dengan perkataan Pesara
Akan Datang
Akan Datang
Akan Datang