EV
Terdapat 2 penanda dengan perkataan EV
Akan Datang
Akan Datang