Langkah 2:
Sila jawab semua soalan berikut untuk mengenal pasti bantuan khusus yang sepadan dengan profil perniagaan anda
Perniagaan & Majikan
Maklumat Asas
Adakah anda seorang usahawan wanita?
Adakah perniagaan anda sebuah syarikat pemula?
Adakah perniagaan anda berstatus Bumiputera?