Langkah 2:
Sila jawab semua soalan berikut untuk mengenal pasti bantuan khusus yang sepadan dengan profil anda
Individu dan Keluarga
Maklumat Asas
Sila pilih jantina anda
Sila pilih status perkahwinan anda
Adakah anda mempunyai tanggungan di bawah jagaan anda?
Apakah kategori umur anak kandung / anak jagaan di bawah tanggungan anda?
Adakah anda, atau tanggungan anda mengalami ketidakupayaan?
Adakah anda seorang penjaga kepada OKU yang terlantar atau pesakit kronik yang terlantar?
Adakah anda merancang untuk membeli rumah sendiri yang pertama dalam masa terdekat?