SME Bank - SME Technology Transformation Fund (STTF)
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

  • SME Technology Transformation Fund (STTF) ialah skim pembiayaan oleh SME Bank yang berkonsepkan Islamik di bawah Belanjawan 2024 bertujuan untuk mengadaptasi digital, automasi operasi perniagaan dan/atau mengaplikasi IR4.0 untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan proses, pengurusan kos dan penembusan pasaran

Perkara Penerangan 
Tempoh Pelaksanaan
  • Sehingga penggunaan penuh dana
Kadar Keuntungan
  • 4.0% setahun 
Amaun Pembiayaan 
  • Minimum: RM100,000
  • Maksimum: RM3.0 juta
Jaminan
  • Jaminan pembiayaan oleh SJPP atau CGC 
Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 10 tahun
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda