SME Bank - Tabung Khas Pelancongan
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

 • Tabung Khas Pelancongan ialah skim pembiayaan oleh SME Bank yang berkonsepkan Islamik di bawah Belanjawan 2024 bertujuan untuk menyokong usaha Kerajaan untuk membangunkan industri pelancongan

Perkara Penerangan 
Tempoh Pelaksanaan
 • Sehingga 31 Disember 2026
Kadar Keuntungan
 •  4.0% sehingga 5.5% setahun 
Amaun Pembiayaan 
 • Minimum: RM50,000
 • Maksimum: RM5.0 juta
Jaminan
 • Jaminan pembiayaan oleh SJPP atau CGC 
Tempoh Pembiayaan

Aset Tetap

 • Minimum: 3 tahun 
 • Maksimum: 10 tahun 
 • Tempoh penangguhan: 2 tahun (maksimum)

Modal Kerja/Modal Kerja Berputar

 • Minimum: 2 tahun 
 • Maksimum: 5 tahun 
 • Tempoh penangguhan: 1 tahun (maksimum)
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda