BSN - Micro/i Skim Pembiayaan Usahawan Perusahaan Kecil Komuniti Cina (SPUPKKC)
Permohonan Akan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

  • Micro/i PKBC Scheme B ialah skim pembiayaan oleh Bank Simpanan Nasional (BSN) di bawah Belanjawan 2024 bertujuan untuk membiaya modal kerja (working capital) dan pembelian aset untuk tujuan perniagaan 

  • Berikut adalah ringkasan kemudahan pembiayaan tersebut:

Ciri-ciriPenerangan 
Amaun Pinjaman
  • RM5,000 ~ RM50,000
Tempoh Pinjaman
  •  6 bulan hingga 5 tahun
Jenis Sektor Perniagaan
  • Peruncitan dan pemborongan
  • Pembuatan
  • Perkhidmatan
  • Lain-lain sektor dan sub-sektor yang akan dipertimbangkan oleh Pengurusan BSN berdasarkan kes
Kadar Keuntungan
  • 4.0% setahun (asas baki bulanan)
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

​Bank Simpanan Nasional (BSN)
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda