SME Bank - Dana Kemampanan PMKS Bumiputera 2.0
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

  • Dana Kemampanan PMKS Bumiputera 2.0 ialah skim pembiayaan oleh SME Bank yang berkonsepkan Islamik di bawah Belanjawan 2024 bertujuan untuk keperluan modal kerja dan pembelian aset bagi meningkatkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi dari segi kapasiti pengeluaran, penembusan pasaran dan daya saing.
Perkara Penerangan 
Tempoh Pelaksanaan
  • Sehingga 31 Disember 2025
Kadar Keuntungan
  •  5.0% setahun
Amaun Pembiayaan 
  • Minimum: RM100,000
  • Maksimum: RM3.0 juta
Jaminan
  • Jaminan pembiayaan oleh SJPP atau CGC 
Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 7 tahun (dengan tempoh penangguhan sehingga 6 bulan)
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Telipon

TELEFON

+603-2603 7700 

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda