SKM - Pembiayaan Tabung Modal Pusingan​ (TMP)
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

  • Khidmat pembiayaan melalui Tabung Modal Pusingan (TMP) oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) telah diwujudkan di bawah Akta Acara Kewangan 1957 pada tahun 1985 bertujuan membantu koperasi dalam penyediaan dana untuk melaksanakan projek yang berdaya maju.

  • Semua koperasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 (Akta 502) yang diselia oleh (SKM) adalah layak untuk memohon.

 

JENIS PEMBIAYAANJUMLAH PEMBIAYAANTEMPOH

Pembiayaan Bercagar:

  • Cagaran 10%
Kurang daripada RM50,00060 bulan
  • Pemilikan dan Pembangunan Bercagar Hartanah dan/atau Simpanan Tetap

RM50,001 hingga RM30,000,000

 

300 bulan
  • Bercagar BPA/PGM (Aktiviti kredit)
120 bulan
  • Bercagar Kenderaan dan/atau Simpanan Tetap
84 bulan
Pembiayaan Khas Tanpa Cagaran (PKTC)Sehingga RM200,000
  • 60 bulan (5 tahun) bagi amaun RM50,000 ke bawah
  • 120 bulan (10 tahun) bagi amaun RM50,001 hingga RM200,000

Pembiayaan Koperasi Mikro

(MicCoopFi-1)

Sehingga RM100,000120 bulan (10 tahun)
Pembiayaan Permulaan (SuFi-1)Sehingga RM100,000120 bulan (10 tahun)
Pembiayaan Lestari (LesFi-1)Sehingga RM100,000120 bulan (10 tahun)
Pembiayaan 100 Koperasi Terbaik (Best100Fi-1)RM500,000 hingga RM30,000,000Sehingga 240 bulan (20 tahun)

GoodPay Master Financing 

(GPMFi-1)

Sehingga RM10,000,000Sehingga 240 bulan (20 tahun)

Pembiayaan Agromakanan 

(Afi-1)

Sehingga RM3,000,000
  • 96 bulan (8 tahun) bagi amaun RM250,000 ke bawah
  • 240 bulan (20 tahun) bagi amaun RM250,001 hingga RM3,000,000
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda