MIDF – Skim Pembiayaan Mudah Bagi Digital & Teknologi (SFDT)
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

 • Skim Pembiayaan Mudah Bagi Digital & Teknologi (SFDT) adalah sebuah kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) untuk tujuan meningkatkan penggunaan e-dagang dan teknologi digital di kalangan PKS bagi meningkatkan daya saing dan kecekapan.

 • Berikut adalah ringkasan kemudahan pembiayaan tersebut:

Ciri-ciriPenerangan 
Jumlah Pembiayaan
 • RM30,000 ~ RM1,000,000
Tempoh Pembiayaan
 •  Sehingga 5 tahun
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 90%
Kadar Pembiayaan
 • 4.0% setahun atas baki bulanan
Skop Pembiayaan
 • Aset Tetap 

  o Kenderaan Komersial; 

  o Mesin dan Peralatan; dan 

  o Perkakasan & Perisian IT. 

 • Modal Kerja
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda