MIDF - Servicez Biz Financing (SBF)
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

 • Services Biz Financing (SBF) adalah sebuah kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) bagi menyokong syarikat perkhidmatan tempatan menaik taraf, memodenkan atau mempelbagaikan perkhidmatan sedia ada.

 • Berikut adalah ringkasan kemudahan pembiayaan tersebut:

 

Ciri-ciriPenerangan
Jumlah Pembiayaan 
 • RM50,000 ~ RM5,000,000 
Tempoh pembiayaan 
 • Sehingga 20 tahun 
Margin Pembiayaan 
 • Sehingga 100% 
Kadar Pembiayaan 
 • PKS: 4.0% setahun atas baki bulanan syarikat 
 • Bukan PKS: 5.0% setahun atas baki bulanan syarikat 
Skop Pembiayaan
 • Aset Tetap
 1. Hartanah Komersial
 2. Mesin dan Peralatan
 3. Kenderaan Komersial
 4. Perkakasan & Perisian IT
 • Modal Kerja

 

Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Telipon

TELEFON

+603-2173-8888

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda