SME Bank - SME Recapitalisation Fund (SME Recap)
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

  • SME Recapitalisation Fund ialah skim pembiayaan oleh SME Bank yang berkonsepkan suntikan ekuiti dan quasi-ekuiti Islamik dalam bentuk RCPS-i di bawah Belanjawan 2024 bertujuan untuk membantu peniaga kecil & sederhana (PKS) yang menghadapi masalah 'gearing' atau 'leverage'.
Perkara Penerangan 
Tempoh Pelaksanaan
  • Sehingga 31 Disember 2024
Kadar Keuntungan
  •  Kadar dividen 6.0% setahun 
Amaun Pembiayaan 
  • Sehingga RM5 juta
Jaminan
  • Tidak berkenaan
Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 5 tahun
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda