PUNB - Pembiayaan PROSPER Global
Permohonan Akan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 02/01/2024

 • Pembiayaan PROSPER Global ialah sebuah inisiatif di bawah Belanjawan 2024 bagi membantu mempertingkat dan menaik taraf perniagaan Bumiputera agar lebih kompetitif

Perkara 

Penerangan 

Jumlah Pembiayaan
 • Pembiayaan berjangka dari RM100 ribu sehingga RM10 juta
 • Entiti milikan tunggal/perkongsian/perkongsian liabiliti terhad
Gabungan Pembiayaan

Pembiayaan PUNB

 • Tempoh pembiayaan: Sehingga 10 tahun
 • Kadar Keuntungan: 5% setahun

   

Padanan Insentif

 • Sehingga 50% daripada jumlah kos projek yang layak di bawah skop pembiayaan yang diluluskan
 • Maksimum RM500 ribu bagi setiap syarikat
Sokongan Pembangunan
 • Akses ke kecerdasan pasaran global, infrastruktur dan penyelesaian
 • Membantu dalam mengenal pasti peluang-peluang yang relevan
 • Menyediakan peluang untuk tembusi pasaran baharu
 • Menyediakan khidmat nasihat dalam meningkatkan inovasi, pertumbuhan dan pembangunan syarikat
 • Peluang untuk sertai latihan, promosi dan inisiatif pembangunan
 • Membantu mendapatkan pensijilan antarabangsa, anugerah dan pengiktirafan yang diperlukan
 • Membantu membangunkan pelan pengembangan global strategik syarikat
Sektor Pembiayaan
 • Pembiayaan dan perkhidmatan PUNB terbuka kepada semua usahawan dan perniagaan Bumiputera yang terlibat dalam sektor peruncitan, perdagangan dan pengedaran, pembuatan dan perkhidmatan di pelbagai sektor kecuali sektor pertanian, perikanan dan perladangan
Sektor yang Dibiaya
 • Peruncitan & Pengedaran Perdagangan
 • Pembuatan & Kejuruteraan
 • Sistem & Automasi
 • Kesihatan
 • Hospitaliti
 • Penggerak Perniagaan (Pembangunan Perisian, Logistik, Penggudangan & Perkhidmatan Penghantaran)
 • Kreatif (Kraftangan, cenderahati, seni lukis, seni halus (kaligrafi), animasi (infografik), hiasan dalaman dan fesyen)
Sektor yang Tidak Dibiaya
 • Pertanian & Perlombongan
 • Perumahan & Hartanah
 • Kewangan (Pembiayaan dan Pajakan sama ada produk kewangan / bukan kewangan bitcoin, dagangan wang asing (forex), pajak gadai dan perkhidmatan kiriman wang)
 • Perniagaan yang bercanggah dengan prinsip Syariah
Keistimewaan Pembiayaan 
 • Rebat duti setem ke atas surat cara/dokumen pembiayaan
 • Cagaran yang minimum
 • Proses penilaian yang telus
 • Pembiayaan patuh Syariah
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Telipon

TELEFON

1300-13-7862

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda