MIDF - Pembiayaan Peluang Kedua
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

 • Pembiayaan Peluang Kedua (Second Chance Financing) menawarkan penyelesaian kewangan kepada PKS yang mengalami tekanan dengan menyediakan penyelesaian terhadap kekangan aliran tunai dan mengurangkan beban perniagaan untuk terus beroperasi. Dana ini tidak hanya membantu PKS yang berpotensi untuk pulih dengan cepat dari krisis dan kembali berintegrasi dalam ekonomi, tetapi juga melindungi mereka daripada hampir ditutup atau muflis. Selain itu, dana ini memberikan sokongan kepada syarikat yang mempunyai reputasi yang baik yang ingin memperoleh ekuiti atau saham daripada PKS yang berpotensi tinggi namun mengalami kesukaran kewangan melalui pembiayaan ekuiti.

 • Berikut adalah ringkasan kemudahan pembiayaan tersebut: 

 

Ciri-ciri Penerangan 
Jumlah Pembiayaan 
 • RM50,000 ~ RM5,000,000 
Tempoh Pembiayaan 
 • Sehingga 10 tahun 
Margin Pembiayaan 
 • Sehingga 100% 
Kadar Pembiayaan 
 • PKS: 3.0% setahun atas baki bulanan 
Skop Pembiayaan 
 • Pembiayaan Hutang 
 1. Mesin & Peralatan 
 2. Kenderaan Komersial 
 3. Perkakasan & Perisian IT  
 • Pembiayaan Ekuiti 

 

 

Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)
Telipon

TELEFON

+603-2173-8888

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda