SME Bank - Program Pembiayaan HalalBiz
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 07/12/2023

  • Skim pembiayaan Program HalalBiz ialah skim pembiayaan oleh SME Bank yang berkonsepkan Islamik di bawah Belanjawan 2024 bertujuan untuk pembelian aset dan/atau modal kerja (termasuk kos perbelanjaan pensijilan Halal) bagi menggalakkan penyertaan usahawan PMKS dalam ekosistem industri Halal di Malaysia

PerkaraPenerangan
Tempoh Pelaksanaan
  • Sehingga 31 Disember 2025
Kadar Keuntungan
  • 5.0% setahun
Amaun Pembiayaan
  • Minimum: RM100,000
  • Maksimum: RM1.0 juta
Jaminan
  • Jaminan pembiayaan oleh SJPP atau CGC
Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 7 tahun
Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

SME Bank
Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda