​​SME Bank - Dana Pemantapan Automasi
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 06/12/2023

  • Dana Pemantapan Automasi ialah skim pembiayaan oleh SME Bank yang berkonsepkan Islamik di bawah Belanjawan 2024 untuk membantu PKS di dalam sektor 3D (dirty, dangerous and difficult) dalam pembelian mesin/peralatan untuk menggalakkan automasi dan mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing.

 

PerkaraPenerangan
Tempoh Pelaksanaan
  • Sehingga 31 Disember 2024
Kadar Keuntungan 
  • 4.0% atau 5.0% setahun
Amaun Pembiayaan
  • Sehingga RM3,000,000
Jaminan
  • Jaminan oleh SJPP atau CGC
Tempoh Pembiayaan
  • Sehingga 10 tahun

 

Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Telipon

TELEFON

+603-2603 7700

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda