SJKP - Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP)
Permohonan Dibuka

Terakhir dikemas kini pada 10/01/2024

  • Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) adalah sebuah inisiatif Kerajaan di bawah Belanjawan 2023 yang disediakan oleh Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad bagi golongan pendapatan tidak tetap bertujuan untuk membantu pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan slip gaji seperti pekerja ekonomi gig dan bebas, pemilik perniagaan, peniaga atau usahawan kecil yang berkelayakan untuk mendapatkan kemudahan gadai janji.

 

PERKARA  

PENERANGAN  

Tujuan Pembiayaan  

Pembiayaan gadai janji  

Had Pembiayaan  

Sehingga RM500,000.00 (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA/MRTT/LTHO, yuran guaman dan yuran penilaian  

Jenis Pembiayaan  

Pinjaman/Pembiayaan bertempoh  

Tempoh Pembiayaan  

Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan)  

Jaminan Pembiayaan 

Jaminan 100% diatas jumlah pembiayaan (termasuk jumlah pembiayaan pokok, MRTA*/MRTT*/LTHO*, yuran guaman dan yuran penilaian)  

Kadar Faedah/Keuntungan  

Seperti yang ditetapkan oleh Institusi Kewangan yang terlibat  

 

  • Bermula 1 April 2023, Kerajaan Malaysia telah meluaskan sasaran SJKP bagi merangkumi kedua-dua golongan berpendapatan tetap dan tidak tetap untuk memiliki rumah pertama mereka yang bernilai sehingga  RM500,000.00.

  

*MRTA: Mortgage Reducing Term Assurance  

*MRTT: Mortgage Reducing Term Takaful  

*LTHO: Long Term House owner’s Takaful  

Agensi Pelaksana

AGENSI PELAKSANA

Syarikat Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) 
Telipon

TELEFON

​​+603-2096-5000​

Bantuan lain yang mungkin bersesuaian untuk anda